Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY JaneRain (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese http://www.janerain.cz/obchod/

1. Úvodní ustanovení Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. Uzavření kupní smlouvy 2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi. Nakupující je o potvrzení objednávky informován přes e-mail, spolu se zasláním podkladů k platbě

2.3. Pokud platba nedojde prodávajícímu do 14 dnů od potvrzení objednávky, prodávající si vyhrazuje tuto objednávku stornovat. Připomenutí platby zasílá prodávající kupujícím kolem 8-10. dne od objednávky.

3. Dodání a převzetí zboží 3. 1. Platbu za zboží hradí zákazník předem, a to i v případě osobního předání. 3.2. Uvedená doba realizace zakázky (dodání) se počítá od data připsání platby na účet prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3.3. Zboží je odesíláno v závislosti na velikosti a váze zásilky. Balení je uzpůsobeno povaze zboží. Po předchozí domluvě je možné i osobní předání.

3.4. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem. 3.5. Pokud kupující obdrží zásilku porušenou nebo nekompletní je povinen o této skutečnosti prodávajícího informovat neprodleně, nejpozději do 4 pracovních dnů od vyzvednutí zásilky.

3.5. Pokud si kupující zásilku na poště nevyzvedne a tato se vrátí zpět prodávajícímu, je kupující o této skutečnosti informován písemně. Na náklady kupujícího je možné opětovné zaslání zásilky. Pokud zákazník poštovné zaplatit odmítne, případně s prodejcem nekomunikuje, kupující mu vrátí peníze za zboží (bez poštovného) na účet, z kterého platbu obdržel a to do 4 pracovních dnů od obdržení nevyzvednuté zásilky.

4. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží 4.1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (i bez udání důvodu), toto právo se vztahuje pouze na vystavené zboží v rozsahu nabízených barev a velikostí. Lhůta 14 dnů začíná běžet dnem převzetí zboží. 4.2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží vyrobeno nebo upraveno na přání zákazníka. Patří sem např. objednání textilu na míru, nebo mimo běžnou nabídku, zakoupení zboží v jiných velikostech, než je rozmezí velikostí běžně nabízených. 4.3. Kupující je povinen před vrácením zboží o této skutečnosti prodávajícího písemně informovat (e-mailem). 4.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nenošené, neprané a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Zboží není možné vracet na dobírku. 4.5. O obdržení zboží zpět je kupující informován vnitřní poštou, částka za zboží je kupujícímu vrácena do 4 pracovních dnů na účet, který si stanovil. V případě změny cen zboží, vrací prodejce nakupující částku, za kterou bylo zboží zakoupeno v den potvrzení objednávky. Prodávající vrací prodejci peníze pouze za vrácené kusy zboží, nikoliv částku za poštovné. 4.6. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

5. Reklamace zboží 5. 1. Po odeslání zboží vystaví kupující prodávajícímu elektronickou fakturu na uvedenou fakturační adresu (e-mailem). Tento doklad slouží zároveň jako záruční list.

5.2. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením. Podmínky údržby zboží jsou popsány přímo u popisu zboží nebo jsou součástí zboží. (návody na údržbu, etikety s pracími symboly apod.) 3 / 3 5.3. O zahájení reklamace je nakupující povinen informovat prodejce před odesláním zboží písemně (e-mailem), a to před odesláním zásilky. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. 5.4. Reklamace je prodejcem vyřízena nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží nebo části zboží zpět. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník předem informován písemně.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2020