Přečteno leden – červen 2020 – NAUČNÉ – Jak drahé je zdarma? Sapiens a Anatomie státu

Jak drahé je zdarma? – Dan Ariely

Marketing, poctivost, placebo efekt, vztah k penězům a další zajímavá témata. Dan Ariely popisuje poutavým a přístupným způsobem experimenty z behaviorální ekonomie a jejich výsledky.
Proč jsem přesto z knihy na rozpacích? Autor na základě výsledků svých výzkumů vyvozuje určité závěry – své názory, ze kterých už jsem tolik nadšená nebyla.
Behaviorální ekonomie se zabývá reálným člověkem s jeho chybami a rozhodováním založeným na emocích a dokazuje, že lidé se nechovají vždy tak, jak je pro ně nejvýhodnější v rámci čistě číselného vyjádření cena/výkon.
Autor z toho vyvozuje, že neplatí, že lidé maximalizují užitek a volí to nejlepší pro svou potřebu a tímto způsobem obhajuje státní regulace, které mají “bránit iracionálnímu chování”.

Tento názor je poněkud problematický protože:
– Jeho výzkumy hleděly často pouze na hmotný užitek vyjádřený v penězích ale nebraly v úvahu nehmotný emocionální užitek. Například si raději vezmeme věc zdarma, i když jinak bychom si koupili jinou. Toto chování může být naprosto racionální, pokud vezmeme v úvahu, že tento úkon vyžaduje menší přemýšlení, není nutné vytahovat peněženku, a navíc stokrát nula utracených korun je stále nula.
– Mám pochybnosti o jeho definici a představách volného trhu a klasické ekonomiky. Pokud do maximalizace zisku zahrneme i nepeněžní zisk, zákony klasické ekonomiky (nabídka a poptávka) stále platí, nebo ne?
– Mám pocit, že autor prosazuje, aby byly státem nebo korporací podporovány věci, které není možné efektivně žádnou institucí takto vynutit. Například dobré vztahy a vnitřní motivace ve školních lavicích (řízené shora), zlepšení loajality zaměstnanců pomocí drobných benefitů a dárků (opravdu nepoznáte upřímně míněný dárek od blízkých od nějakého dárku z povinnosti od zaměstnavatele, za který se od vás ještě bude čekat práce navíc?), bránění prokrastinaci…
– Autor působí tak, že svými výzkumy zjistil iracionální chování (protože se lidé nechovají tak, jak by předpokládal z hlediska čísel a jak by podle něj bylo správné) a tyto své výsledky by rád využil k “páchání dobra” v podobě manipulace lidí k tomu, aby se “chovali správně” a tak, jak “je pro ně nejlepší”.

Přesto knihu doporučuji k přečtení, protože předá informace o tom, jak funguje náš “plazí mozek” a emotivní nepromyšlené rozhodování. Díky těmto informacím jsme lépe schopni rozhodovat sami o sobě a mít lepší kontrolu nad tím, jestli děláme opravdu to, co sami pro sebe považujeme za nejlepší. To za nás nikdo jiný neudělá, ať se bude snažit sebevíc. 

Sapiens: A Brief History of Humankind – Yuval Noah Harari

Celkem dobrý přehled o historii lidstva, který přináší určitý ucelenější pohled na různé aspekty lidského vývoje i se zamyšlením nad budoucností. V jednotlivostech by si možná zasloužil hlubší analýzu toho, z čeho autor vychází. Určité shrnující informace z některých oblastí vyžadují pozorného a kriticky myslícího čtenáře, který si zjistí i další názory na problematiku. Například autor naznačuje souvislost mezi otrokářstvím a slabší rolí státu ve společnosti v té době, aniž by zmiňoval, jak došel k dané souvislosti. Osobně bych se spíš přikláněla k tomu, že otrokářství bylo způsobeno nastavením a všeobecnými názory tehdejší společnosti a nevidím zde souvislost se systémem jako takovým. Dále část o penězích, úvěrech a centrálních bankách vidím jako jeden z více možných pohledů a pokud vás toto téma zajímá, doporučila bych doplňující literaturu. Jednostranněji zaměřený se mi zdál i pohled na stát a volný trh, který autor několikrát zmiňuje jako jeden celek “stát a trh” i v souvislosti, kdy mi toto spojení nedávalo úplně smysl. Doporučuji číst s obezřetností a vědomím, že autor je historik, nikoli ekonom, či odborník na technologie.

Anatomie státu – Murray N. Rothbard

Tuto krátkou knihu z roku 1974 doporučuji k přečtení. Knihu najdete zdarma ke stažení na https://www.mises.cz/literatura/anatomie-statu-14.aspx v elektronické podobě. Od knihy jsem čekala poněkud více v rámci zdůvodnění názorů a argumentů autora. Autor převážně stručně rozebírá své názory proti státu s několika příklady, hodně se věnuje ústavě a způsobům, jakým si stát udržuje moc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *